…………… the seaside, they build sandcastles

…………… the seaside, they build sandcastles

1 bình luận về “…………… the seaside, they build sandcastles”

 1. Đề bài: …………… the seaside, they build sandcastles.
  Từ cần điền → At
  At the seaside, they build sand castles.
  Dịch câu ⇒ Ở bờ biển, họ các lâu đài cát.
  Giải thích:
  At the seaside : ở bờ biển
  Trong trường hợp trên mình không sử dụng in, on, of.
  ———-Chúc bạn học tốt———–
  @hoidap247
  @nguyen ngocbaohn77

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới