We dont have …………… deserts in Viet Nam. A. a B. an C. any D. much Đáp án là được ạ

We dont have …………… deserts in Viet Nam.
A. a B. an C. any D. much
Đáp án là được ạ

2 bình luận về “We dont have …………… deserts in Viet Nam. A. a B. an C. any D. much Đáp án là được ạ”

 1. We don’t have any deserts in Viet Nam ⇒ Giải đáp C
  *Dịch :
  Chúng tôi không có bất cứ sa mạc nào ở Việt Nam.
  – any : bất cứ ( đôi khi dịch là nhiều )
  – much : bao nhiêu ( đôi khi dịch là nhiều )
  – a : một
  – an : một ( dùng cho anh từ có phát âm là nguyên âm )      
  *Phân tích :
  – Loại đáp án A và B vì “deserts” có “s” nên “deserts” là danh từ số nhiều trong câu  mà “a” và “an” dùng cho danh từ số ít nên không chọn A và B
  – Loại đáp án D vì “deserts” là danh từ số nhiều đếm được mà “much” dùng cho danh từ số nhiều không đếm được nên không chọn D
  – “Any” dùng trong câu phủ định, dùng với danh từ số nhiều đếm được nên ta chọn C

  Trả lời
 2.  We don’t have … deserts in Viet Nam.
  ( Dịch : Chúng tôi không có sa mạc nào ở Việt Nam )
  ⇒ Chọn C : any
  ⇒ Dùng trong câu phủ định : any + danh từ số nhiều.
  Chúc bn học tốt!^^

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới