1. He likes cartoon best. –>His………………………….. help nhanh lên ạ pls

1. He likes cartoon best.
–>His…………………………..
help nhanh lên ạ pls

2 bình luận về “1. He likes cartoon best. –>His………………………….. help nhanh lên ạ pls”

 1. -> His favorite films is cartoon.
  Cấu trúc:
  S + like + N + best: thích cái gì nhất
  Tính từ sở hữu + favorite + type + be : N: thích cái gì đó

  Trả lời
 2. => His favorite channel is cartoon.
  Áp dụng :
  – S + like ( s ) + N + best : thích cái gì nhất
  -> TTSH + favorite + type + tobe + N : yêu thích
  – — – – — —
  $\text{@Tnhye@}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới