7 Can I take a biscuit? 8 Can you stay for another five minutes?

7 Can I take a biscuit?
8 Can you stay for another five minutes?

2 bình luận về “7 Can I take a biscuit? 8 Can you stay for another five minutes?”

 1. 7 can I take a biscuit
  →tôi có thể lấy một cái bánh quy được không←
   R
  8 can you stay for another five minutes
  →bạn có thể ở lại thêm năm phút nữa không←
  P

  Trả lời
 2. 7. Can I take a biscuit?
  – Tạm dịch: Tôi có thể lấy một chiếc bánh quy được không?
  – Câu xin được cho phép: Permission → P
  8. Can you stay for another five minutes?
  – Tạm dịch: Bạn có thể ở lại thêm năm phút nữa được không?
  – Câu lời mời, mệnh lệnh, yêu cầu: request → R

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới