My teachers [ be ] ………………………….. very nice

My teachers [ be ] ………………………….. very nice

2 bình luận về “My teachers [ be ] ………………………….. very nice”

 1. My teachers are very nice
  $\rightarrow$ Câu trúc thì hiện tại đơn với to be:
  (+ ) S + am/is/are + N/Adj
  (- ) S + am/is/are + not + N/Adj
  (? ) (WH) +am/is/are + S + N/Adj?
  $\rightarrow$ Vì teachers là số nhiều nên dùng are

  Trả lời
 2. 1. My teachers ( be ) are very nice
  => Giải đáp là : Are
  ⇒ Cấu trúc : Chia thì hiện tại đơn với động từ tobe
  (+ ) S + am/is/are + N/Adj
  (- ) S + am/is/are + not + N/Adj
  (? ) (WH) +am/is/are + S + N/Adj?
  => Điền are vì teachers ( có s ở đuôi ) số nhiều nên dùng are
  Chúc bạn học/ thi tốt!^^
  Nếu được thì cho mình xin ctlhn ( làm ơn , please :< )
  @Nhii

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới