my teachers ( be ) ……………………. very wonderul

my teachers ( be ) ……………………. very wonderul

2 bình luận về “my teachers ( be ) ……………………. very wonderul”

 1. my teachers ( be ) ……………………. very wonderul
  $\Rightarrow$My teachers are very wonderul
  -Có My teachers là chủ ngữ số nhiều ( vì có s )
  $\Rightarrow$chia tobe số nhiều
  -Vì đây là câu sự thật hiển nhiên
  $\Rightarrow$chia be ở HTĐ$\longrightarrow$chia are
  -Cấu trúc: S+be+A
  -dịch là Giáo viên của tôi rất tuyệt vời
  $#tytyrrte$

  Trả lời
 2. -> Are
  Ta thấy :
  – Chủ ngữ (Danh từ) teachers có s , chỉ số nhiều
  – Từ cần điền trong ngoặc (be), động từ to be
  – Cụm tính từ Very wonderful 
  => Danh từ đếm được + are 
  -> My teachers are very wonderful

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới