Chia đong từ trong ngoặc ở thế phủ định của thời hiện tại đơn (Not go ) to school on sundayy

Chia đong từ trong ngoặc ở thế phủ định của thời hiện tại đơn

(Not go ) to school on sundayy

1 bình luận về “Chia đong từ trong ngoặc ở thế phủ định của thời hiện tại đơn (Not go ) to school on sundayy”

 1. \text{Answer :} Don’t go
  -> Câu mệnh lệnh – Phủ định :
  => Don’t + do sth
  -> Translate : Đừng đi tới trường vào ngày Chủ Nhật 
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới