Paul often í on time for school. hãy tìm lỗi sai.

Paul often í on time for school. hãy tìm lỗi sai.

2 bình luận về “Paul often í on time for school. hãy tìm lỗi sai.”

  1. Giải đáp: often is -> is often
    – Giải thích: bởi vì trạng từ chỉ tần suất luôn đứng sau tobe 
    – Mà câu này trạng từ chỉ tần suất đứng trước tobe => sai. 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới