people do morning exercise viết theo phủ định của động từ thường thì hiện tại đơn

people do morning exercise viết theo phủ định của động từ thường thì hiện tại đơn

2 bình luận về “people do morning exercise viết theo phủ định của động từ thường thì hiện tại đơn”

 1. (-) $\text{ people don’t do morning exercise}$
  => $\text{câu trúc câu phủ định thì hiện tại đơn với động từ thường:}$
  (-)  $\text{S+don’t/doesn’t+V(inf)+O+?}$
  (?) $\text{ Do people do morning exercise ?}$
  => $\text{ cấu trúc câu nghi vấn thì hiện tại đơn với động từ thường:}$
  (?) $\text{ Do/Does+S+V(inf)+O+?}$

  Trả lời
 2. People do morning exercise.
  $(-)$ People don’t do morning exercise.
  $(?)$ Do people do morning exercise?
  ———————————–
  $Form:$
  $+$ S + am/ is/ are + (not) + N/ Adj
  $+$ Am/ Is/ Are + S + N/ Adj?
  $+$ Wh(question)+ am/ is/ are + S +…?
  $+$ S + (do/does not) V(s/ es) +…
  $+$ Do/ Does + S + V1 +…?
  ———————————–
  $@haanx2$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới