Sắp xếp các từ: bed/That/more/comfortable/is/thìa one. /than

Sắp xếp các từ: bed/That/more/comfortable/is/thìa one. /than

2 bình luận về “Sắp xếp các từ: bed/That/more/comfortable/is/thìa one. /than”

 1. Sắp xếp các từ:
  bed/That/more/comfortable/is/thìa one. /than
  Trả lời:
  That bed is more comfortable than that one.
  ⇒ comfortable là tính từ dài.
  ⇒ $S_{1}$ + be + more + Adj(dài) + than + $S_{2}$

  Trả lời
 2. That bed is more comfortable than this one.
  – So sánh hơn – Adj
  + Long adj: tobe + more + adj + than
  + Short adj: tobe + adj-er + than
  – Hiện tại đơn: (+) S + is/am/are + ……
  + She/ he/ it và N số ít – is | I – am | You/ we/ they và N số nhiều – are

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới