you/what/doing/are/stove/with/the/? shouldn’t/cream/you/ice/eat like/would/future/the/you/to/what/be/in/?

you/what/doing/are/stove/with/the/?
shouldn’t/cream/you/ice/eat
like/would/future/the/you/to/what/be/in/?

1 bình luận về “you/what/doing/are/stove/with/the/? shouldn’t/cream/you/ice/eat like/would/future/the/you/to/what/be/in/?”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   1 . you/what/doing/are/stove/with/the/?
  $\longrightarrow$  What are you doing with the stove ? 
  Tạm dịch : Bạn đang làm gì với bếp ?
  2. shouldn’t/cream/you/ice/eat
  $\longrightarrow$ You shouldn’t eat ice cream.
  Tạm dịch : Bạn không nên ăn kem.
  3.like/would/future/the/you/to/what/be/in/?
  $\longrightarrow$ what would you like to be in the future? 
  Tạm dịch :Bạn muốn trở thành gì trong tương lai?
  —————-
  chúc bạn học tốt nha 

  Trả lời

Viết một bình luận