Ali has studied both in the United States but also in Europe => Not only e cần gấp mọi người oiw

Ali has studied both in the United States but also in Europe
=> Not only
e cần gấp mọi người oiw

2 bình luận về “Ali has studied both in the United States but also in Europe => Not only e cần gấp mọi người oiw”

 1. Đáp án: Not only studied in the United States but also Ali studied in Europe.
  Giải thích: Not only + … + but also + S + … : Ai đó làm cái này và làm cả cái kia.

  Trả lời
 2.  Ali has studied both in the United States and in Europe.
  -> Not only studied in the United States but also Ali studied in Europe
   S + V + both + … + and + … : ai đó làm cả cái gì và cái gì
  = Not only + … + but also + S + …  : không chỉ làm cái này, mà ai đó còn làm cái kia

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới