“Anh mắng em à? Mắng lớn thế á?” Dịch câu này dùng mình nhé thánh tiếng anh dùm mik nhe (mình có dùng gg dịch nhưng thấy nó h

“Anh mắng em à? Mắng lớn thế á?”
Dịch câu này dùng mình nhé thánh tiếng anh dùm mik nhe (mình có dùng gg dịch nhưng thấy nó hơi sai nghĩa mà mình nghĩ)

2 bình luận về ““Anh mắng em à? Mắng lớn thế á?” Dịch câu này dùng mình nhé thánh tiếng anh dùm mik nhe (mình có dùng gg dịch nhưng thấy nó h”

  1. “Anh mắng em à? Mắng lớn thế á?”
    -> Dịch:”Are you scolding me?Scolding so loudly?”
    #Mì tôm hảo hảo ăn với soup
    $#tytyrrte$

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới