BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH 1.they…….the car . lt looks new again 2.last year we…to ltaly 3.john and

BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH
1.they…….the car . lt looks new again
2.last year we…to ltaly
3.john and Peggy …the book.now they can wath the film
4.l….my friend two day ago
5.we…another country before

1 bình luận về “BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH 1.they…….the car . lt looks new again 2.last year we…to ltaly 3.john and”

 1. 1. have clean
  – lt looks new again: Nó trông mới một lần nữa
  [Việc diễn ra ở quá khứ và tiếp diễn ở tương lai → Hiện tại hoàn thành]
  2. went
  @ Dấu hiệu nhận biết: Last year → Quá khứ đơn
  + go – went – gone: đi
  – went + to : đi đến
  3. have just read
  read – read – read : đọc
  4. met
  + meet – met – met: gặp
  @ Dấu hiệu nhận biết: two day ago → Quá khứ đơn
  5. have never visited
  @ Dấu hiệu nhận biết: before → Hiện tại hoàn thành
  ______________________________________________________________________
  Quá khứ đơn:
  (+) S + V{(-ed),(column 2):} + …
  (-) S + did + not + V + …
  (?) Did + S + V + …
  Hiện tại hoàn thành:
  (+) S + have/ has + P.P+ …
  (-) S + have/ has + not + P.P + …
  (?) Have/ Has + S + P.P + … ?
  \text{#Rain}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới