chứng minh 3+3mũ3+3 mũ 5+……+3 mũ 2015 chia hết cho 10

chứng minh 3+3mũ3+3 mũ 5+……+3 mũ 2015 chia hết cho 10

2 bình luận về “chứng minh 3+3mũ3+3 mũ 5+……+3 mũ 2015 chia hết cho 10”

 1. Giải đáp:
  Đpcm.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  3+3^3+3^5+…+3^2015
  =3(1+3^2)+…+3^2013(1+3^{2})
  =10(3+…+3^2013)\vdots 10(đpcm).
  @lachoa#hoidap247
  2sqrt(27+7sqrt5)
  =2sqrt((54+2sqrt(49).sqrt5)/2)
  =2sqrt((7+sqrt5)^{2}/2)
  =2(7/sqrt2+sqrt5/sqrt2)
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{}&\text{}&\text{Vận tốc}&\text{Thời gian}&\text{Quãng đường}\\\hline \text{Dự định (1)}&\text{Xe 1}&\text{$x$}&\text{2}&\text{$2x$}\\\hline \text{}&\text{Xe 2}&\text{$y$}&\text{2}&\text{2$y$}\\\hline \text{Dự định (2)}&\text{Xe 1}&\text{$x$}&\text{$\dfrac{11}{3}$}&\text{$\dfrac{11}{3}$$x$}\\\hline \text{}&\text{Xe 2}&\text{y}&\text{$\dfrac{14}{3}$}&\text{$\dfrac{14}{3}y$}\end{array} 

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  3+3^3+3^5+…+3^2015
  =(3+3^3)+(3^5+3^7)+…+(3^2013+3^2015)
  =3.(1+3^2)+3^5.(1+3^2)+…+3^2013.(1+3^2)
  =3.10+3^5.10+…+3^2013.10
  =10.(3+3^5+…+3^2013) $\vdots$ 10 (đpcm)
  #trang

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới