Đặt 5 vd cho 5 từ để hỏi bất kì và trl ( 1 từ 1 câu ) what , when , how , where , who

Đặt 5 vd cho 5 từ để hỏi bất kì và trl ( 1 từ 1 câu )
what , when , how , where , who

2 bình luận về “Đặt 5 vd cho 5 từ để hỏi bất kì và trl ( 1 từ 1 câu ) what , when , how , where , who”

 1. – What : Cái gì? Việc gì?
  + What do you do : Bạn làm gì?
  + What does your mother eat : Mẹ bạn ăn gì?
  + What does she wear : Cô ấy mặc gì?
  – When : khi nào?Lúc nào?
  + When does he go to bed : Khi nào anh ấy đi ngủ?
  + When does your mother go to work : Khi nào mẹ bạn đi làm?
  + When do you play video games : Khi nào bạn chơi game?
  – How : Như thế nào ? ra sao?
  + How is the weather like : Thời tiết như thế nào?
  + How is she : Cô ấy như thế nào ?
  + How is this dress : Chiếc đầm này như thế nào?
  – Where : ở đâu?
  + Where does he live : Anh ấy sống ở đâu?
  + Where do they play tennis :Họ chơi quần vợt ở đâu?
  + Where is this cat : Con mèo này ở đâu?
  – Who : ai vậy?
  + Who is your teacher : Ai là giáo viên của bạn?
  + Who is his friend : Ai làm bạn của anh ấy?
  + Who is he : Anh ấy là ai?
  – – – — – – — –
  $\text{@Tnhye@}$

  Trả lời
 2. 1 . What are you doing ?  
  @   I’m doing my homework.
  2 When will class start ?  
  @   7:15 am.
  3 . how are you ?  
  @ I’m fine, thanks.
  4 . Where are you from ?  
  @ I come from Vietnam.
  5 . Who just texted me?
  @ Your mom just texted you.
  Dịch:
  1  : Bạn đang làm gì vậy?
  @ Tôi đang làm bài tập về nhà.
  2 . Khi nào lớp học bắt đầu ?  
  @ 7 giờ 15 sáng.
  3 . Bạn có khỏe không ?  
   @ Tôi khỏe , cảm ơn.
  4 . Bạn đến từ đâu ?  
  @ Tôi đến từ Việt Nam
  5 . Ai vừa nhắn tin cho tôi vậy ?
    @ Mẹ của bạn vừa nhắn tin cho bạn.
  @ ????????????????

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới