Ex1 : Dịch tiếng việt sang tiếng anh ko copy gg dịch 1.Tôi dự định tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào này mai 2.Mùa hè năm sau,gia

Ex1 : Dịch tiếng việt sang tiếng anh ko copy gg dịch
1.Tôi dự định tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào này mai
2.Mùa hè năm sau,gia đình tôi dự định đến Nha Trang
3.Anh ấy dự định kết hôn vào tháng sau
4.Hoa dự định thăm ông bà vào tháng sau

2 bình luận về “Ex1 : Dịch tiếng việt sang tiếng anh ko copy gg dịch 1.Tôi dự định tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào này mai 2.Mùa hè năm sau,gia”

 1. Cấu trúc chỉ dự định trong tương lai:
  He/she/it/S số ít+plans+to V+…
  I/we/you/they/S số nhiều+plan+to V+…
  1.Tôi dự định tổ chức một bữa tiệc nhỏ vào ngày mai
  -> I plan to have a small party tomorrow
  2.Mùa hè năm sau,gia đình tôi dự định đến Nha Trang
  -> Next summer, my family plans to go to Nha Trang
  3.Anh ấy dự định kết hôn vào tháng sau
  -> He plans to get married next month
  4.Hoa dự định thăm ông bà vào tháng sau
  -> Hoa plans to visit her grandparents next month

  Trả lời
 2. Cấu trúc ” be going to” : S + be + going to + Vnt + O… : dự định làm gì
  1, I’m going to organize a small party tomorrow
  2, my family is going to come to Nha Trang next summer
  3, He is going to get married next month 
  4, Hoa is going to visit her grandparents next month 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới