Eating too much sugar is bad for your teeth. (eat) => It

Eating too much sugar is bad for your teeth. (eat)
=> It

2 bình luận về “Eating too much sugar is bad for your teeth. (eat) => It”

 1. => It is bad for your teeth to eat too much sugar.
  – Danh động từ (V-ing) + … + to be + adj + for O : Làm gì thì thế nào với ai/ cái gì
  – It + to be + adj + for O + to V: Thế nào cho ai/ cái gì khi làm gì
  – Thì Hiện tại đơn $(+)$ S + am/is/are + …
  – Dịch: Tệ cho răng của bạn khi ăn quá nhiều đường.

  Trả lời
 2. \text{Answer :} It is bad for your teeh to eat too much sugar
  -> It is ( not ) + adj ( for O ) + to do sth
  => Như thế nào để làm gì
  -> Translate : Ăn nhiều đường là không tốt cho răng của bạn
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới