in/the/Eve/they/New Year’s/watch/displays/firework SOS

in/the/Eve/they/New Year’s/watch/displays/firework
SOS

2 bình luận về “in/the/Eve/they/New Year’s/watch/displays/firework SOS”

 1. They watch firework displays in the New Year’s Eve
  – Cấu trúc thì hiện tại đơn :
  ( + ) : S + Vs/es
  ( – ) : S + don’t / doesn’t + V nguyên mẫu
  ( ? ) : Do / Does + S + V nguyên mẫu ? 
  – Trong thì hiện tại đơn , chủ ngữ là ”They” thì đi với động từ nguyên mẫu
  – firework displays : bắn pháo hoa
  Tạm dịch : Họ xem bắn pháo hoa trong đêm giao thừa

  Trả lời
 2. Answer : They watch firework displays in the New Year’s Eve
  – HTĐ : (+) S + V_0 / V_S / V_(es)
  – Chủ ngữ “they” số nhiều -> Dùng V_0
  – Dịch : họ xem bắn pháo hoa vào đêm giao thừa
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới