LÀM VÀ GIẢI THÍCH TỪNG CÂU HỘ EM LUN Ạ Put in the where necessary. If you dont need the, leave an empty space. 1. I have

LÀM VÀ GIẢI THÍCH TỪNG CÂU HỘ EM LUN Ạ
Put in the where necessary. If you dont need the, leave an empty space.
1. I havent been to the cinema for ages.
2. I lay down on . ground and looked up at ____________ sky.
3. She spends most of her free time watching ____________ television.
4. ____________ television was on but nobody was watching it.
5. Have you had ____________ dinner yet?

2 bình luận về “LÀM VÀ GIẢI THÍCH TỪNG CÂU HỘ EM LUN Ạ Put in the where necessary. If you dont need the, leave an empty space. 1. I have”

 1. 2. the
  3. để trống
  4. The
  5. để trống
  Kiến thức cần nhớ:
  Mạo từ “the” : khi nói về một vật riêng hoặc một người mà cả người nghe và người nói đều biết.
  – – – – – — – –
  ~Gửi bạn~
  $\text{@Tnhye@}$

  Trả lời
 2. 2. the – the
  3. không thêm
  4. the
  5. không thêm
  ———————–
  – Mạo từ ”the”:
  + Khi nói về một vật riêng hoặc một người mà cả người nghe và người nói đều biết.
  + Để nói về một vật thể hoặc địa điểm đặc biệt, duy nhất.
  + Dùng với danh từ số ít và số nhiều
  + Đứng trước danh từ, xác định bằng một cụm từ hoặc một mệnh đề.
  + Đứng trước từ chỉ thứ tự của sự việc.
  + Đứng trước danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm động vật, một loài hoặc đồ vật.
  + Dùng với một thành viên của một nhóm người nhất định.
  + Đứng trước tính từ chỉ một nhóm người, một tầng lớp trong xã hội.
  + Đứng trước danh từ riêng chỉ biển, sông, quần đảo,…
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới