LÀM VÀ GIẢI THÍCH TỪNG CÂU LUÔN Ạ Put in the where necessary. If you dont need the, leave an empty space. 6. Mary and I

LÀM VÀ GIẢI THÍCH TỪNG CÂU LUÔN Ạ
Put in the where necessary. If you dont need the, leave an empty space.
6. Mary and I arrived at ____________ same time.
7. Youll find ____________ information you need at ____________ top of ____________ page 15.
8. Peru is a country in the South America. ____________ capital is Lima.
9. What is ____________ longest river in ____________ world?
10. The man is in ____________ prison. He went to ____________ prison two years ago. His wife goes to ______________ prison to visit him every month.

1 bình luận về “LÀM VÀ GIẢI THÍCH TỪNG CÂU LUÔN Ạ Put in the where necessary. If you dont need the, leave an empty space. 6. Mary and I”

 1. 6. the
  7. the – the – the
  8. the
  9. the – the
  10. không thêm.
  ——————————-
  – Mạo từ ”the”:
  + Khi nói về một vật riêng hoặc một người mà cả người nghe và người nói đều biết.
  + Để nói về một vật thể hoặc địa điểm đặc biệt, duy nhất.
  + Dùng với danh từ số ít và số nhiều.
  + Đứng trước danh từ, xác định bằng một cụm từ hoặc một mệnh đề.
  + Đứng trước từ chỉ thứ tự của sự việc.
  + Đứng trước danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm động vật, một loài hoặc đồ vật.
  + Dùng với một thành viên của một nhóm người nhất định.
  + Đứng trước tính từ chỉ một nhóm người, một tầng lớp trong xã hội.
  + Đứng trước danh từ riêng chỉ biển, sông, quần đảo,…
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới