Mô tả về một con vật hoang dã bằng tiếng anh Chiều cao Tuổi thọ Tốc độ bao nhiêu Màu sắc Đồ ăn của chúng Mn giúp em với ạ

Mô tả về một con vật hoang dã bằng tiếng anh
Chiều cao
Tuổi thọ
Tốc độ bao nhiêu
Màu sắc
Đồ ăn của chúng
Mn giúp em với ạViết một bình luận