Giới thiệu bản thân : Yêu cầu : Tên Tuổi Từ lớp nào Tôi thích Chỉ cần có mấy cáu này l

Giới thiệu bản thân :

Yêu cầu :

Tên

Tuổi

Từ lớp nào

Tôi thích

Chỉ cần có mấy cáu này là đc rồi ạ không cần nhiều

2 bình luận về “Giới thiệu bản thân : Yêu cầu : Tên Tuổi Từ lớp nào Tôi thích Chỉ cần có mấy cáu này l”

 1. Hello everyone, today I will introduce myself:
  My name is Vu Ngoc Linh. Nam is 14 years old. I come from grade 6a. I like listening to music and reading. My favorite story is Blue Lock.
  _________________________________________________________
  Xin chào mọi người,hôm nay mình sẽ giới thiệu về bản thân:
  Mình tên là Vu Ngoc Linh.Nam nay 14 tuổi.Mình đến từ lớp 6a.Mình thích nghe nhạc và đọc truyên.Cuốn chuyện mà tớ yêu thích là Blue Lock.
  _________________________________________________________
  Có thể thay đổi vài thông tin của bạn.

  Trả lời
 2. Tên: My name is/ I am …….. (chỗ chấm chấm là tên của bạn)
  Tuổi: I am ….. years old
  Từ lớp nào: I am from class…../ I study in class
  Tôi thích: I like……. (thêm việc, hoạt động bạn thích vào)
                     
   

  Trả lời

Viết một bình luận