I’m very thirsty. – Oh, I (make) you a glass of lemon juice

I’m very thirsty. – Oh, I (make) you a glass of lemon juice

2 bình luận về “I’m very thirsty. – Oh, I (make) you a glass of lemon juice”

 1. Giải đáp : will make 
  – Diễn tả một quyết định ngay tại thời điểm nói , chia thì TLĐ 
  @ Kiến thức thì tương lai đơn :
  – Khẳng định : S + will + V …….
  – Phủ định : S + will not + V …….
  – Nghi vấn : Will + S + V ?

  Trả lời
 2. => will make
  – Sự việc “I’m very thirsty” là hành động đang xảy ra tại thời điểm nói -> “make you a glass of lemon juice” là sự việc xảy ra ngay sau khi hành động trên vừa diễn ra
  -> Diễn tả một quyết định xảy ra ngay tại thời điểm nói -> Thì TLD
  ( + ) S + will + V-inf + O

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới