XII. Hoàn thành các câu sau : 1. (I / go out often?) 2. (we / take the bus often) 3. (how / he / carry s

XII. Hoàn thành các câu sau :

1. (I / go out often?)

2. (we / take the bus often)

3. (how / he / carry such a hevy bag?)

1 bình luận về “XII. Hoàn thành các câu sau : 1. (I / go out often?) 2. (we / take the bus often) 3. (how / he / carry s”

 1. 1. Do you often go out?
  2. We often take the bus.
  3. How does he carry such a heavy bag?
  _________________________________________
  @ Often: thường xuyên (dấu hiệu HTD).
  @ Cấu trúc thì HTD:
  (+) S + V(bare) / V(s/es) + O
  (-) S + do/does + not + V(bare) + O
  (?) Do/does + S + V(bare) + O?
  @ Nghi vấn với WH-questions:
  Wh-word + do/does + S + V(bare) + O?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới