They (go) home after they (finish) their work The light (go) out when we (watch) tv Giúp em với ạ

They (go) home after they (finish) their work

The light (go) out when we (watch) tv

Giúp em với ạ

2 bình luận về “They (go) home after they (finish) their work The light (go) out when we (watch) tv Giúp em với ạ”

 1. Giải đáp:
  1, They went home after they had finished their work.
  – Cấu trúc : QKĐ + after + QKHT
  -> Diễn tả một hành động xảy ra sau một hành động trong quá khứ.
  2, The light went out when we were watching TV.
  – Cấu trúc : QKĐ + when + QKTD
  -> Diễn tả một hành động đang diễn ra, một hành động ngắn xen vào.

  Trả lời
 2. 1.They (go) went home after they (finish) had finished their work
  – Structure: S+Vqkđ+ after+ S+ had Pii
  2.The light (go) went out when we (watch) were watching tv
  – Structure: S+ Vqkđ + when+ S+ was/were + Ving: Diễn tả 1 hđ đang xảy ra thì có 1 hđ khác xen vào trong quá khứ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới