the books chuyển sang đại từ nhân xưng

the books chuyển sang đại từ nhân xưng

2 bình luận về “the books chuyển sang đại từ nhân xưng”

 1. đáp án: they
  + đại từ nhân xưng là những từ dùng để thay thế cho danh từ gồm: I,you,we,they,he,she,it .
  + the books chỉ danh từ số nhiều
  => dùng they
  + loại we vì we dùng cho người

  Trả lời
 2. the books-> they 
  vi là the books đại từ nhân xưng o ngôi thứ ba số nhiều
  -> ta dùng đại từ nhân xưng: they (chúng nó)
  –Ngoc–

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới