Today is Peters birthday we have to buy him a present. A. but B. so

Today is Peters birthday we have to buy him a present.
A. but
B. so

2 bình luận về “Today is Peters birthday we have to buy him a present. A. but B. so”

 1. $\Longrightarrow$ $\text{So}$
  $\rightarrow$ So + clause : Do đó…
  $\rightarrow$ Have to + V : Phải làm gì đó
  $\rightarrow$ Hôm nay là sinh nhật Peter, do đó chúng tôi phải mua cho anh ấy một món quà 

  Trả lời
 2. text{ Giải đáp :B.so
  _ Giải thích :
  +  Nguyên nhân ,so Kết quả
  Vế : Today is Peter’s birthday -> Vế nguyên nhân là do ” Hôm nay là sinh nhật Peter ”
  Vế : we have to buy him a present. -> Vế kết quả là ”chúng ta phải mua cho anh ấy một món quà..
  Nên ta dùng so

  Trả lời

Viết một bình luận