1. I cant fasten this skirt; Its too _______. a. loose b. rough c. tight d. wide 2. The flowers w

1. I cant fasten this skirt; Its too _______.
a. loose b. rough c. tight d. wide
2. The flowers will soon start to bloom ________ winter is gone and the weather is beginning to get warmer.
a. even if b. now that c. so d. even though
(Chọn đáp án và giải thích kĩ với ak, e cảm ơn nhieu!)

2 bình luận về “1. I cant fasten this skirt; Its too _______. a. loose b. rough c. tight d. wide 2. The flowers w”

 1. Giải đáp + Giải thích bước giải:
  1. D.
  – Kiến thức từ vựng:
  A. Loose: lỏng 
  B. Rough: thô ráp
  C. Tight: chặt
  D. Wide: rộng
  -> Phương án D. hợp nghĩa nhất
  – Tạm dịch: Tôi không thể buộc chặt váy này; Nó quá rộng.
  2. B.
  – Kiến thức từ vựng:
  A. Even if: ngay cả khi
  B. Now that: bởi vì
  C. So: vì vậy
  D. Even though: mặc dù
  – Chỉ nguyên nhân ta dùng “Now that”
  – Tạm dịch: Những bông hoa sẽ sớm nở bởi vì mùa đông đã qua đi và thời tiết bắt đầu ấm hơn

  Trả lời
 2. 1. a – Can’t fasten: không thể buộc chặt, mặc vừa, tức là cái váy này quả rộng, lỏng (loose).
  2. b – Now that ~ because: bởi vì. Ta dựa vào nghĩa câu:
  Những bông hoa sẽ sớm trổ bông bởi vì mùa đông đã kết thúc và tiết trời đang ấm dần.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới