24. Chuyển câu sau sang câu bị động Did the local people build this wooden bridge? *

24. Chuyển câu sau sang câu bị động
Did the local people build this wooden bridge?
*

2 bình luận về “24. Chuyển câu sau sang câu bị động Did the local people build this wooden bridge? *”

 1. Was this wooden bridge built by the local people?
  Giải thích:    Câu bị (QKĐ):    S + was/were + Ved/3 + (by +O)
   NOTE:    Cách viết lại câuchủ động (câu hỏi) thành câu bị động (câu hỏi):
     1. Chuyển câu chủ động (câu hỏi) thành dạng bình thường (Khẳng/ Phủ định)
  VD:     Did the local people build this wooden bridge?
        -> This wooden bridge built by the local people.
     2. Viết câu bị động bằng câu chủ động mới đổi dạng.
  VD:     This wooden bridge built by the local people.
       ->  This wooden bridge was built by the local people.
     3. Đem trợ động từ ra đầu câu để chuyển thành dạng câu hỏi.
  VD:     This wooden bridge was built by the local people.
      -> Was this wooden bridge built by the local people?

  Trả lời
 2. Câu chủ động
  Did the local people build this wooden bridge?
  Câu bị động
  Did this wooden bridge be built by the local people?
  Cấu trúc chuyển đổi:
  (Tân ngữ làm CN)+ be (V chia v3) + thời điểm + by+S ( S: tân ngữ ) + thời gian

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới