3. They (often build) ……… hotels, but this year they (build) …….. hospitals. giải thích giúp mik vs ạ

3. They (often build) ……… hotels, but this year they (build) …….. hospitals.
giải thích giúp mik vs ạ

1 bình luận về “3. They (often build) ……… hotels, but this year they (build) …….. hospitals. giải thích giúp mik vs ạ”

 1. 3. often built/are building.
  @ Often built: Việc xảy ra thường xuyên trong quá khứ => QKĐ
  => S+Ved/V2.
  @ are building: nói về khoảng thời gian tính cả hiện tại. => HTTD
  => S+be+V.ing.
  => They là N số nhiều nên dùng tobe là are.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới