47. Will this be my desk? => Will this

47. Will this be my desk?
=> Will this

2 bình luận về “47. Will this be my desk? => Will this”

 1. Answer: Will this desk belong to me ?
  ———–
  @ Cấu trúc tương lai đơn:
  (?) Will + S + V(bare) + …. ?
  – Belong to sb/so: cái gì đó thuộc về ai…
  – Tính từ sở hữu + danh từ
  $T$ạm dịch: Cái bàn này sẽ thuộc về tôi chứ ?

  Trả lời

Viết một bình luận