6. There was no lift, so we had to walk along/down a lot of stairs to get to the to the ground floor. 7. A tree had fallen do

6. There was no lift, so we had to walk along/down a lot of stairs to get to the to the ground floor.
7. A tree had fallen down in the road. We had to drive along/ảound it

2 bình luận về “6. There was no lift, so we had to walk along/down a lot of stairs to get to the to the ground floor. 7. A tree had fallen do”

 1. 6,There was no lift, so we to walk down a lot of stairs to get to the ground floor.
  7,A tree had fallen down in the road. We had to drive around it.

  Trả lời
 2. 6, down
  – Walk down: đi bộ xuống
  – Walk along: đi bộ dọc theo
  – Dịch: Không có thang máy, nên chúng tôi đã phải đi bộ xuống nhiều cầu thanh để tới tầng hầm
  7, around
  – Drive along: lái dọc theo
  – Drive around: lái vòng qua
  – Dịch: Một cái cây đã đổ trên đường. Chúng tôi phải lái vòng qua nó.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới