– ANSWER THE QUESTIONS WITH AGO When did you last see your father? I saw him two hours ago. 2.When did you last eat a hamburg

– ANSWER THE QUESTIONS WITH AGO
When did you last see your father?
I saw him two hours ago.
2.When did you last eat a hamburger?

3.When did you last go to the library?

4.When did you ride a bicycle?

5.When did you last cook spaghetti?

6.When did you last brush your teeth?

2 bình luận về “– ANSWER THE QUESTIONS WITH AGO When did you last see your father? I saw him two hours ago. 2.When did you last eat a hamburg”

 1. 2 I ate hamburger 6 hours ago.
  3 I went to the library a month ago.
  4 I ride a bicycle two weeks ago.
  5 I  cooked spaghetti 3 years ago.
  6 I  brushed my teeth 3 months ago.
   -công thức: S+V2/ed+thời gian+ago.

  Trả lời
 2. 2. I ate a hamburger 3 hours ago
  -> Tôi ăn hamburger 3 tiếng trước
  3. I went to the library 5 days ago
  -> Tôi đến thư viên 5 ngày trước
  4. I rode a bicycle a month ago.
  -> Tôi lái xe đạp vào 1 tháng trước
  5. I cooked spaghetti 2 years ago
  -> Tôi nấu mì Ý 2 năm trước
  6. I brushed my teeth a day ago
  -> Tôi đánh răng vào 1 ngày trước
  — Thì QKĐ:
  +) S + V2/V_ed
  -) S + didn’t + V
  ?) Did + S + V ?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới