Câu hỏi : giới thiệu về người bạn của mình ( lấy vd về 1 bạn nào đó ) và nói về số điện thoại , email Bằng tiếng anh nha , n

Câu hỏi : giới thiệu về người bạn của mình ( lấy vd về 1 bạn nào đó ) và nói về số điện thoại , email
Bằng tiếng anh nha , ngắn thôi có chào nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới