Chuyển câu sau thành câu bị động: CLOSE THE DOOR! ___________________________. (Kiến thức: Câu bị động – câu mệnh lệnh.) ===

Chuyển câu sau thành câu bị động: CLOSE THE DOOR! ___________________________.
(Kiến thức: Câu bị động – câu mệnh lệnh.)
=====================================
Giúp em với ak, em cảm ơn nhiều.

2 bình luận về “Chuyển câu sau thành câu bị động: CLOSE THE DOOR! ___________________________. (Kiến thức: Câu bị động – câu mệnh lệnh.) ===”

 1. *Answer : 
  Cách 1 : Let the door be closed
  Cách 2 : The door must be closed
  *Giải thích:
  – Câu bị động đặc biệt đối với dạng câu mệnh lệnh 
  – Câu chủ động : (Don’t) + V + O !
  – Câu bị động : Let + O + be + Vpp / S(O) + should/must + be + Vpp 
  – should be Vpp : nên làm gì
  – must be Vpp : phải làm gì 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới