cíu mk vs 1.Study hard or you’II fail the exam = If you don’t …………… 2.Light a fire and you’II feel warmer. = If .

cíu mk vs
1.Study hard or you’II fail the exam = If you don’t ……………
2.Light a fire and you’II feel warmer. = If ……………….
3.Change her eating habits, and she will go a long way. = If ……………..

2 bình luận về “cíu mk vs 1.Study hard or you’II fail the exam = If you don’t …………… 2.Light a fire and you’II feel warmer. = If .”

 1. 1. If you don’t study hard, you will fail the exam.
  2. If you light a fire, you will feel warmer.
  3. If she changes her eating habits, she will go a long way.
  ————-
  @ Cấu trúc câu điều kiện loại 1:
  – If + S + V-s,es, S + will/can/may (not) + V(bare)
  – If + S + do/does + not + V(bare), S + will/can/may (not) + V(bare)
  => Diễn tả 1 hành động có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

  Trả lời
 2. Giải thích chung:
  → áp dụng câu điều kiện loại I: If + S + V(hiện tại đơn), S + will + V(nguyên thể).

  1, If you don’t study hard, you will fail the exam.
  2, If you light a fire, you will feel warmer.
  3, If she changes her eating habits, she will go a long way.

  Chúc bạn học tốt, nếu được cho mình xin 5 sao, 1 cảm ơn và ctlhn nhé.

          chuu3007.

   

  Trả lời

Viết một bình luận