DEBATE Topic: tattoos should be banned. Chỉ cần tìm reason cho negative side là đc (REASON là đc) (Mạng càng tốt-Nếu mạng t

DEBATE
Topic: tattoos should be banned.
Chỉ cần tìm reason cho negative side là đc
(REASON là đc)
(Mạng càng tốt-Nếu mạng thì thêm “According to+ tên web”)

1 bình luận về “DEBATE Topic: tattoos should be banned. Chỉ cần tìm reason cho negative side là đc (REASON là đc) (Mạng càng tốt-Nếu mạng t”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới