Dịch đoạn văn sau (ko dùng gg dịch) “Each of my best friends has his or her own hobby. Mi loves drawing. She can spend hours

Dịch đoạn văn sau (ko dùng gg dịch)
“Each of my best friends has his or her own hobby. Mi loves drawing. She can spend hours drawing pictures every day. Mark has a different hobby. He enjoys playing sport. I don’t like playing sport. I like reading books because i can learn many thing from them. However, there is one hobby we share. It is cooking. We all go to the same cooking class. Our class begins at 9 a.m on Sundays”

2 bình luận về “Dịch đoạn văn sau (ko dùng gg dịch) “Each of my best friends has his or her own hobby. Mi loves drawing. She can spend hours”

 1. Tạm dịch:
  Mỗi người bạn thân của tôi đều có sở thích riêng của họ. Mi yêu thích vẽ. Cô ấy có thể dành hàng giờ để vẽ tranh mỗi ngày. Mark có một sở thích khác. Anh ấy thích chơi thể thao. Tôi không thích chơi thể thao. Tôi thích đọc sách vì tôi có thể học được rất nhiều điều từ việc này. Tuy nhiên, chúng tôi có một sở thích chung. Đó là nấu ăn. Chúng tôi đều tới chung một lớp học nấu ăn. Lớp học của chúng tôi bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng Chủ Nhật hàng tuần. 

  Trả lời
 2. Giải đáp + Giải thích:
  Each of my best friends has his or her own hobby. Mi loves drawing. She can spend hours drawing pictures every day. Mark has a different hobby. He enjoys playing sport. I don’t like playing sport. I like reading books because i can learn many thing from them. However, there is one hobby we share. It is cooking. We all go to the same cooking class. Our class begins at 9 a.m on Sundays
  Dịch nghĩa như sau: 
  ” Mỗi người bạn thân của tôi đều có sở thích riêng. Mi rất thích vẽ. Cô ấy có thể dành hàng giờ để vẽ những bức tranh mỗi ngày. Mark có một sở thích khác. Anh ấy thích chơi thể thao. Tôi không thích chơi thể thao. Tôi thích đọc sách vì tôi có thể học được nhiều điều từ chúng. Tuy nhiên, có một sở thích chúng tôi chia sẻ. Nó đang nấu ăn. Tất cả chúng ta đều học cùng một lớp học nấu ăn. Lớp học của chúng tôi bắt đầu lúc 9 giờ sáng Chủ nhật. “
  – Drawing: đang vẽ
  Áp dụng vào câu: Mi loves drawing: Mi rất thích vẽ. Nghĩa được dịch theo từng trường hợp nhé!
  – However: Tuy nhiên
  Mình dịch những từ quan trọng nhé!
  Nếu có gì không hiểu bạn cứ nói nhé! Cảm ơn!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới