minh usually takes exercises (after getting up)

minh usually takes exercises (after getting up)

2 bình luận về “minh usually takes exercises (after getting up)”

 1. When does Minh usually take exercises?
  – Vì “after getting up”: sau khi thức dậy
  => Hỏi về khoảng thời gian trong ngày dùng “when”: khi nào
  – DHNB hiện tại đơn: usually
  => Cấu trúc: (?) Wh-question+ do/does+ S+ V_nguyên mẫu?
  \text{# themoonstarhk}

  Trả lời
 2. Minh usually takes exercises (after getting up.): 
  $→$ When does Minh usually take exercises ?
  → “when” = Wh-question chỉ thời gian
  → câu hỏi nghi vấn thì hiện tại đơn. 
  _buh_

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới