Wheres your brother?___________from Scotland today?.(He/come back)

Wheres your brother?___________from Scotland today?.(He/come back)

2 bình luận về “Wheres your brother?___________from Scotland today?.(He/come back)”

 1. ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH ĐÂY NHA 
  $Answer ⇒$ Does he come back 
  $*$ GIẢI THÍCH CÁC BƯỚC GIẢI: 
  $→$ Thì hiện tại đơn 
  $→$ Dấu hiệu nhận biết: today
  $→$ Chủ ngữ là “He ” $⇔$ Does 
  $*$ CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: 
  $(+)$ S + Vbare/ Vs / Ves
  $(-)$ S + do/ does + not + Vbare
  $(?)$ Do / does + S + Vbare ?
  $→$ DHNB: Always, usually, every day/ week….. 
  $*$ LƯU Ý:
  @Chủ ngữ là he, she, it động từ thêm s hoặc es
  @Thêm es sau các động từ tận cùng là o, s, x, z, ch, sh
  $*$ TẠM DỊCH: Anh trai của bạn đâu? Anh ấy có trở về từ Scotland hôm nay không?
  $#tiendat37208$
  ___________________________________________
  VOTE 5* VÀ XIN HAY NHẤT Ạ !!!!!!!

  Trả lời
 2. Giải đáp : Does he come back 
  $→$ Thì hiện tại đơn 
  $⇔$ CẤU TRÚC THÌ HIÊN TẠI ĐƠN 
  $(+)$ S + Vbare/ Vs / Ves
  $(-)$ S +do/ does + not + Vbare
  $(?)$ Do / does + S + Vbare ?
  XIN HAY NHẤT Ạ <3333

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới