Talk about your favorite singer Who this singer is? (Ca sĩ đó là ai? – Tên, thành viên band nhạc nào, quốc tịch) What type of

Talk about your favorite singer
Who this singer is? (Ca sĩ đó là ai? – Tên, thành viên band nhạc nào, quốc tịch)
What type of songs he/she sings? (Thể loại nhạc họ thường thể hiện?)
What type of people listen to his/her songs? (Những nhóm người hay nghe nhạc của ca sĩ này là ai?)
And explain Why he/she is your favorite singer? (Tại sao bạn lại thích ca sĩ này?)

2 bình luận về “Talk about your favorite singer Who this singer is? (Ca sĩ đó là ai? – Tên, thành viên band nhạc nào, quốc tịch) What type of”

 1. * Bạn tham khảo nhé :
  => There are many singers that I like, but my favorite singer is Son Tung m-tp. He is very handsome, from Vietnam. He usually sings alone , the genre he usually sings is rap . He also established a youtube channel with more than 10 million subscribers, sometimes he still posts songs on his channel. He is very popular with the public , and of course he will also have a large fan base dedicated to him . The reason I like him is because of his amazing and good songs.
  Chúc bạn học tốt !

  Trả lời
  • adoring fans: people who love a particular band or singer (những người yêu thích một ban nhạc hoặc một ca sĩ cụ thể)
  • background music: music that is played while something else is happening (âm nhạc được phát trong khi một điều khác đang diễn ra)
  • a catchy tune: a song that is easy to remember and makes you want to sing it (một bài hát dễ nhớ lời và khiến bạn muốn hát theo)
  • classical music: music that is regarded as part of a long, formal traditional (âm nhạc thuộc về truyền thống lâu đời, cổ điển)
  • to download tracks: to obtain music from the Internet (tải nhạc từ mạng về)
  • to have a great voice: to sing well (hát tốt)
  • to go on tour: to go on a planned series of performances around a region or country (tham gia một chuỗi các buổi trình diễn xung quanh một khu vực hoặc quốc gia)
  • a huge following: a large number of fans (một lượng người hâm mộ lớn)
  • live music: music that is listened to while it is performed (not recorded) (âm nhạc được nghe trong khi được phát (không phải bản ghi âm))
  • live performance (see live music) – màn trình diễn trực tiếp
  • a massive hit: a record that sells lots of copies (kỷ lục bán được nhiều bản sao)
  • a music festival: music performances at a venue often over several days (biểu diễn âm nhạc trong một địa điểm trong nhiều ngày)
  • musical talent: skilled at music (tài năng âm nhạc)
  • to be/sing out of tune: to not be in harmony/to sing the wrong notes (hát bị lệch tông)
  • a piece of music: an item of music (một bản nhạc)
  • to play by ear: to play without reading the musical notes (chơi nhạc mà không cần đọc các nốt nhạc)
  • a pop group: a small group of people who play or sing pop music together (một nhóm nhạc nhỏ bao gồm những người chơi nhạc pop cùng nhau)
  • to read music: to understand and follow written musical notes (hiểu và chơi các nốt nhạc đã được viết)
  • a rock band: a group of musicians that play rock music (một nhóm các nhạc sĩ, người chơi nhạc rock)
  • to sing along to: to join in singing (hát cùng nhau)
  • a sing-song: to sing informally, often with other people (hát một cách thân mật cùng với những người khác)
  • a slow number: a song with a slow tempo (một bài hát có tiết tấu chậm)
  • to take up a musical instrument: to begin learning a musical instrument (học 1 nhạc cụ mới)
  • taste in music: the music someone likes (gu âm nhạc)
  • to be tone deaf: to be unable to distinguish the different notes in music (không thể phân biệt các nốt nhạc)

  Trả lời

Viết một bình luận