The boy’s room (not/be/always) clean.

The boy’s room (not/be/always) clean.

2 bình luận về “The boy’s room (not/be/always) clean.”

 1. The boys’s room isn’t always cleaned.
  => “The boy’s room” là danh từ chỉ vật -> dạng bị động
  . Bị động HTĐ: S + is/am/are + not + V(3/ed)/pp + (by O)

  . Translate/tạm dịch: Phòng của cậu bé luôn luôn không được dọn dẹp.

  . Always (adv) Luôn luôn 

  #Vinyn

  Trả lời
 2. -> The boy’s room is not always clean.
  – Trước tính từ “clean (adj.) sạch sẽ” cần một to be.
  – Thì Hiện tại đơn $(-)$ S + am/is/are + not + …
  – Chủ ngữ “The boy’s room : Phòng của cậu bé” là danh từ số ít nên to be là “is”.
  – Dịch: Phòng của cậu bé luôn không sạch sẽ.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới