The Hmong of Sa Pa are called Black Hmong __________ their mainly black clothing. a. because of b. in spite

The Hmong of Sa Pa are called Black Hmong __________ their mainly black clothing.
a. because of b. in spite of c. in order to d.according to

2 bình luận về “The Hmong of Sa Pa are called Black Hmong __________ their mainly black clothing. a. because of b. in spite”

 1. Chọn A
  *giải thích:
  C. in order to -> sai ngữ pháp (Form: In order to + V (B.I) + ….)
  Nghĩa các câu còn lại:
  A. because of: bởi vì (hợp nghĩa) -> chọn
  B. in spite of: mặc dù (không hợp nghĩa) -> loại
  D. according to: dựa theo (không hợp nghĩa) -> loại
  ~ chúc bạn học tốt, cho mình 5* + ctlhn nhé~

  Trả lời
 2. A . Because of 
  – Loại C ”in order to” vì sai ngữ pháp ( In order to + V nguyên mẫu : Để mà … ) 
  Xét nghĩa của 3 đáp án còn lại 
  A . Because of : bởi vì -> Chọn (  Hợp nghĩa )
  B . In spite of : mặc dù -> Loại ( không hợp nghĩa ) 
  D . According to : Theo -> Loại ( không hợp nghĩa ) 
  Tạm dịch : Người Hmông ở Sa Pa được gọi là Hmông đen bởi vì trang phục chủ yếu của họ là màu đen

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới