To: jerry brown@imail.com Subject: What a trip! Hey Jerry, I’m back from my holiday! I had (1. have) a great time in London!

To: jerry brown@imail.com
Subject: What a trip!
Hey Jerry, I’m back from my holiday! I had (1. have) a great time in London! You __________ (2. say) you would come back today – I can’t wait to talk about our trips at school tomorrow.
Where did you _________ (3. go) in Paris? Did you see the Eiffel Tower? I __________ (4. go) to the Shard. It’s a very cool building. It looks like a piece of broken glass. I __________ (5. eat) fish and chips every day. Did you _________ (6. eat) any frog’s legs?
England was fun but so cold. I didn’t _________ (7. bring) my gloves, so I __________ (8. buy) a new pair. They were so expensive! But I _________ (9. wear) them every day, so I’m glad I got them. Anyway, I’m falling asleep so I’ll __________ (10. see) you tomorrow.
Ben

2 bình luận về “To: jerry brown@imail.com Subject: What a trip! Hey Jerry, I’m back from my holiday! I had (1. have) a great time in London!”

 1. 2. said
  3. go
  4. went
  5. eat
  6. eat
  7. bring
  8. bought
  9. wore
  10. see
  To: jerry brown@imail.com
  Subject: What a trip!
  Hey Jerry, I’m back from my holiday! I (1) had a great time in London! You (2) said you would come back today – I can’t wait to talk about our trips at school tomorrow.
  Where did you (3) go in Paris? Did you see the Eiffel Tower? I (4) went to the Shard. It’s a very cool building. It looks like a piece of broken glass. I (5) eat fish and chips every day. Did you (6) eat any frog’s legs?
  England was fun but so cold. I didn’t (7) bring my gloves, so I (8) bought a new pair. They were so expensive! But I (9) wore them every day, so I’m glad I got them. Anyway, I’m falling asleep so I’ll (10) see you tomorrow.
  Ben
  Tạm dịch:
  Gửi đến: jerry brown@imail.com
  Chủ đề: Thật là một chuyến đi!
  Này Jerry,
  Mình đã trở lại sau kỳ nghỉ của mình! Mình đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở London! Bạn đã nói rằng hôm nay sẽ trở về – Mình nóng lòng nói về chuyến đi của chúng ta ở trường vào ngày mai.
  Bạn đã đi đâu ở Paris? Bạn có ngắm tháp Eiffel không? Mình đã đến Shard. Đó là một tòa nhà rất tuyệt với. Nó trông giống như một mảnh kính vỡ. Mình ăn cá và khoai tây chiên mỗi ngày. Bạn đã ăn chân ếch chưa?
  Nước Anh vui nhưng lạnh quá. Mình đã không mang theo găng tay của mình, vì vậy mình đã mua một đôi mới. Chúng quá đắt! Nhưng mình đã mặc chúng hàng ngày, vì vậy mình rất vui vì đã mua chúng. À này, mình buồn ngủ rồi vì vậy mình sẽ gặp bạn vào ngày mai nhé.
  Ben

  Trả lời
 2. $2.$ said
  $3.$ go
  $4.$ went
  $5.$ eat
  $6.$ eat
  $7.$ bring
  $8.$ bought
  $9.$ wore
  $10.$ see
  $⇒$ Cấu trúc:
  $-$ Thì QKĐ:
  $(+)$ S + V2/ed
  $(-)$ S + didn’t + V(bare)
  $(?)$ (Wh – question) + Did + S + V(bare)?
  $-$ Thì HTĐ: $(+)$ S + Vs/es
  $-$ Thì TLĐ: $(+)$ S + will + V(bare) 
  $⇒$ Tạm dịch: 
  Tới: jerry brown@imail.com
  Chủ đề: Thật là một chuyến đi!
  Này Jerry,
  Tôi đã trở lại sau kỳ nghỉ của mình! Tôi đã có một thời gian tuyệt vời ở London! Bạn nói rằng bạn sẽ quay lại hôm nay – Tôi nóng lòng muốn nói về chuyến đi đến trường của chúng ta vào ngày mai.
  Bạn đã đi đâu ở Paris? Bạn có tháp Eiffel không? Tôi đã đến Shard. Đó là một ngôi nhà rất tuyệt vời. Nó trông giống như một mảnh kính vỡ. Tôi ăn cá và khoai tây chiên mỗi ngày. Bạn đã ăn chân ếch chưa?
  Vương quốc Anh, nhưng nó quá lạnh. Tôi không mang theo cái của mình, vì vậy tôi đã mua một đôi mới. Chúng thật quý giá! Nhưng tôi mặc chúng hàng ngày, vì vậy tôi rất vui vì đã mua chúng. Nhân tiện, tôi đang buồn ngủ vì vậy tôi sẽ gặp bạn vào ngày mai.
  Ben

  Trả lời

Viết một bình luận