What should we do to help sick children

What should we do to help sick children

2 bình luận về “What should we do to help sick children”

 1. What should we do to help sick children?
  Dịch : Chúng ta nên làm gì để giúp những đứa trẻ đang bị bệnh 
  Trả lời : We should give the child medicine and care.If you feel the children are unwell, take them to the hospital
  Dịch : Chúng ta nên cho những đứa trẻ uống thuốc và chăm sóc chúng . Nếu bạn cảm thấy nhungex đứa trẻ không khỏe hãy mang chúng đến bệnh viện 

  Trả lời
 2. dịck câu hỏi : chúng ta có thể làm gì khi bọn trẻ ốm
  trả lời:We should give the children medicine and take care of them
  dichj\: chúng ta có thể cho bọn trẻ uống thuốc và chăm sóc chúng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới