1) I (not like) __don’t like___(watch) to __watch/watching__ TV vì sao ở ngoặc thứ 2 lại là to watch / watching vậy ạ :((?

1) I (not like) __don’t like___(watch) to __watch/watching__ TV
vì sao ở ngoặc thứ 2 lại là to watch / watching vậy ạ :((?

2 bình luận về “1) I (not like) __don’t like___(watch) to __watch/watching__ TV vì sao ở ngoặc thứ 2 lại là to watch / watching vậy ạ :((?”

 1. 1, don’t like – to watch/watching
  – Thì hiện tại đơn với động từ thường:
  (-) S + don’t/doesn’t + Vinf + O
  – Chủ ngữ là “I” nên chia động từ số nhiều là don’t
  – Like + to-inf/Ving: thích làm gì
  Dùng to-inf hoặc Ving đều được nhé.

  Trả lời
 2. \text{Answer :} don’t like – to watch / watching
  -> Thì HTĐ ( PĐ ) : S + don’t / doesn’t + V
  => I , You , We , They + don’t
  -> Like + V-ing / to V : Thích làm gì
  -> Translate : Tôi không thích xem TV
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới