1. The fixed the roof yesterday. => The_________________

1. The fixed the roof yesterday. => The_________________

2 bình luận về “1. The fixed the roof yesterday. => The_________________”

 1. => The roof was fixed yesterday.
  – Câu bị động thì QKD:
  ( + ) S + was/were + VpII + (by + O) + time.
  – Chủ ngữ chỉ một vật -> Đi với tobe “was” 
  – Chủ ngữ câu chủ động là các đại từ nhân xưng (I, you, we, they, he, she, it) -> Chuyển thành câu bị động thì lược bỏ (by + O) 
  * Tus sửa đề ở phần Hỏi chi tiết: “They fixed the roof yesterday” 
  -> Tạm Dịch: Mái nhà đã được sửa ngày hôm qua. 

  Trả lời
 2. 1. The roof was fixed yesterday.
  Giải thích: câu bị động thì QKĐ
  \text{S + was/were + Vpp}
  – The roof: ngôi thứ 3 số ít -> tobe là was
  Tạm dịch: Mái nhà đã được sửa vào ngày hôm qua.
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới