2 câu thôi ạ ):( Fill in the blank with a suitable word or phrase, using the first letter(s) given. 3. The children are looki

2 câu thôi ạ ):(
Fill in the blank with a suitable word or phrase, using the first letter(s) given.
3. The children are looking forward to helping their aunts at the h………………. t……………….
5. Sapa is very famous for its special market. It is l………………. m……………….
Dịch hộ tớ luôn nhé aạ<3

2 bình luận về “2 câu thôi ạ ):( Fill in the blank with a suitable word or phrase, using the first letter(s) given. 3. The children are looki”

 1. 1) harvest time (Các em nhỏ rất mong được các cô các chú giúp đỡ vào mùa gặt.)
  3) Love market ( Sapa rất nổi tiếng với khu chợ đặc biệt. Đó là một chợ tình)
                     Bạn học tốt ạ cho 5* kèm câu tlhn nhá

  Trả lời
 2. overlineunderline{Andrew}
  $\text{Em tham khảo}$
    Giải đáp:
  3. Harvest time
  5. Love market
    Lời giải và giải thích chi tiết:
   \color{red}{3.}
  @ Câu hoàn chỉnh: “The children are looking forward to helping their aunts at the harvest time
  @ Giải nghĩa từ -> Harvest time: Mùa thu hoạch
  @ Giải nghĩa toàn câu -> Các cháu mong cô chú giúp đỡ trong mùa thu hoạch
   \color{red}{5.}
  @ Câu hoàn chỉnh: “Sapa is very famous for its special market. It is love market
  @ Giải nghĩa từ -> Love market: Chợ tình
  @ Giải nghĩa toàn câu -> Sapa rất nổi tiếng với những phiên chợ đặc biệt, đó là chợ tình

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới