2. hungry / as / haven’t / day / I’m / now / eaten / I / very / all

2. hungry / as / haven’t / day / I’m / now / eaten / I / very / all

2 bình luận về “2. hungry / as / haven’t / day / I’m / now / eaten / I / very / all”

 1. $\text{Answer :}$
  $\text{Sắp xếp như sau :}$
  $+)$ I’m very hungry now as I haven’t eaten all day. 
  $\text{Explain :}$
  $+)$ $\text{→ Cấu trúc : S + be + very + adj …..}$
  $\text{⇒ S + have + $P$2 / V – Ed + O/C …….}$
  color{lightblue} {@ZiiiiOvO}
  color{lightblue} {@<3}

  Trả lời
 2. $\text{Answer:}$
  I’m very hungry now as I haven’t eaten all day. 
  ———-
  ** Tạm dịch: Tôi đang rất đói như thể là tôi đã không ăn gì trong cả ngày vậy.
  ** S + be + very + adj…
  ** S + have/ has + $P_{2}$$/$ $V_{-ED}$ + O/C…
  #$HoangMoi$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới